edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy IA

W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia z edukacji wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku logopedia UMCS Lublin.

Posiadam kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Moje zainteresowania to: muzyka, pływanie, wędrówki górskie, książki.