język angielski, Science, Maths, wychowawca klasy VIIIA

Uczę języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim oraz Science i Maths w klasach starszych w DSP Europejczyk od 2016 roku.

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na University of South Florida w USA.

Posiadam doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży. Praca z dziećmi sprawia mi wielką radość i satysfakcję.

Wiele lat życia spędziłam w USA, gdzie uczyłam się i pracowałam.

Interesuję się przyrodą, podróżami, bardzo lubię też długie spacery.