dyrektor ds. administracyjnych

Absolwentka UMCS. Ze szkołą związana od 2012 roku.

Odpowiada za finanse i wszelkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem placówki.

Posiada zdolności organizatorskie, jest sumienna i systematyczna w swoich działaniach i zawsze uśmiechnięta.