Jesteśmy ogromnie dumni z wielkiego sukcesu naszego matematycznego mistrza z klasy VIII – Adriana Lakutowicza! Uczeń, który już wcześniej zapewnił sobie zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty (zdobył tytuł laureata w matematycznym konkursie kuratoryjnym), potwierdził teraz, że matematyka to dziedzina nauki z którą można się zaprzyjaźnić!

OMJ to bardzo wymagający konkurs, który wymaga nie tylko rozwiązywania zadań, ale i umiejętności uzasadniania i dowodzenia prawdziwości tez matematycznych.

Adrianie, serdecznie gratulujemy ! Niech Twój sukces będzie motywacją dla kolejnych mistrzów, którzy w następnych latach będą reprezentować Europejczyka!