język angielski, koordynator merytoryczny edukacji dwujęzycznej

Kwalifikacje zawodowe: filologia angielska, chemia ogólna, studia podyplomowe „Multimedia, kultura, nowe horyzonty w nauczaniu języka angielskiego ”, „Organizacja i zarządzanie oświatą”, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pasję do języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych odkryłam mieszkając w USA. Nauczycielem jestem od kilkunastu lat. Nauczanie to nie tylko moja praca, ale i hobby. Uczyć ciekawie i efektywnie oraz przekonać ucznia, że warto wiedzieć, umieć i być w czymś dobrym to dla mnie największe wyzwanie.

Od 2012 roku pełnię funkcję dyrektora Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk.