edukacja wczesnoszkolna, terapeuta behawioralny, wychowawca klasy III

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W szkole jestem nauczycielem w klasach 1-3 od 2016 roku. W pracy stawiam na indywidualne podejście, umożliwiające każdemu dziecku optymalny rozwój. Uwzględniam przy tym ich upodobania i zainteresowania. W swojej pracy kieruję się zasadą systematyczności i konsekwencji. Bardzo ważna dla mnie jest przyjazna atmosfera towarzysząca zajęciom, współpraca z dziećmi i rodzicami. Jestem osobą uśmiechniętą, kreatywną, pełną entuzjazmu, pozytywnie nastawioną do ludzi i świata. Moje zainteresowania to: taniec, wędrówki górskie, rozwiązywanie krzyżówek, gry logiczne.