8 MARCA

Chłopcy, kto ozdobił klasę barwnym szlakiem wycinanek?
Odpowiecie bez wahania:
ręce naszych koleżanek.
Kto w doniczkach wyhodował pelargonie najczerwieńsze?
Kto dba o to, żeby w klasie było pięknie jak w piosence?
Kto ma uśmiech dla nas miły?
Przyznajcie się, bądźcie szczerzy:
czyście zawsze za ten uśmiech odpłacali jak należy?
Żeby wszystko złe naprawić,
jest okazja na to właśnie:
Święto Kobiet dzisiaj, chłopcy, urządzimy w naszej klasie.
A jak — to już wasza sprawa, powiedziałbym: sprawa męska.
Dopomoże wam na pewno kwiat,
i uśmiech, i piosenka.

Czesław Janczarski