edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Jestem absolwentką UMCS na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. W 2020 roku uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

Z DSP Europejczyk związana jestem od 2014 roku. W swojej pracy dbam o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywuję uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagam im stawiać i realizować własne cele.

Dbam również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

Staram się aby codzienne spotkania i klimat był dla dzieci pełen radości, życzliwości w którym otaczam ich pełnią uśmiechu i pozytywnych relacji.

Moje zainteresowania to psychologia rozwojowa dziecka, taniec i architektura.