Zasady organizacji
Kalendarz roku szkolnego
Ceremoniał Szkoły
Rekrutacja
Infrastruktura
Baza sportowa

Zasady organizacji

Rok szkolny

Szkoła Podstawowa Europejczyk pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego publikowanym przez MEN. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni.

Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Wszyscy uczniowie klas I- VIII mają prawo przebywać w szkole w godzinach pracy szkoły.

Przed lekcjami w godzinach 7.00 – 8.30 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 17.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

Liczebność klas

Klasy liczą do 17 uczniów. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dzieci.

Szkolny dzień

Zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o edukację w języku angielskim, rozpoczynają się o godzinie 8.30.

Koła przedmiotowe oraz zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wg. harmonogramu na dany rok szkolny.

Uczniowie klas I-III obowiązkowo uczestniczą w bloku odrabiania prac domowych.

Uczniowie klas IV-VIII mają możliwość odrabiania prac domowych na terenie szkoły

Podczas pobytu w świetlicy szkolnej dzieci biorą udział w zajęciach świetlicowych, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, zajęciach swobodnych i rekreacyjnych oraz spędzają czas na świeżym powietrzu.

W szkole funkcjonują:

 • Samorząd Uczniowski

 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Zespół wokalny
 • Cheerleaders
 • Koła języka angielskiego
 • Koła matematyczne
 • Koła polonistyczne
 • Koło historyczne
 • Koła biologiczno-chemiczne
 • Koło plastyczne
 • Koło sportowe
 • Koło szachowe
 • Świetlicowy klub gier planszowych
 • W szkole prowadzone są również liczne koła zainteresowań i sekcje pozalekcyjne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i talentów naszych uczniów.

Posiłki

Na terenie szkoły przygotowywane i serwowane są: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Rodzice mogą zdecydować o zamówieniu dla swojego dziecka tylko obiadów lub całodziennego wyżywienia. Opłata za wyżywienie jest dokonywana z góry za cały miesiąc. Zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8:30 w dniu nieobecności dziecka uprawnia do zwrotu stawki żywieniowej za dni nieobecności.

Kalendarz roku szkolnego

zobacz kalendarz

Ceremoniał Szkoły

zobacz ceremoniał

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej szkoły zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 601 721 666 lub poprzez email link, by dowiedzieć się o wolnych miejscach w intersującym Państwa oddziale oraz umówić się na ewentualne indywidualne spotkanie informacyjne w szkole.

Okres naboru na kolejny rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu roku poprzedzającego dany rok szkolny lub wcześniej i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

Pierwszeństwo w rekrutacji do klasy pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk mają wychowankowie Przedszkola Dwujęzycznego Mały Europejczyk oraz rodzeństwo uczniów naszej Szkoły.

Budynek szkoły

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk zlokalizowana jest w nowoczesnym budynku, zaprojektowanym od podstaw do przebywania dzieci, spełniającym normy oraz przepisy Unii Europejskiej, gwarantującym bezpieczne i higieniczne warunki dla przebywających dzieci.

Szkoła posiada:

 • 10 pracowni lekcyjnych,
 • pracownię komputerową z indywidualnymi laptopami dla każdego ucznia
 • dwie świetlice szkolne
 • salę gimnastyczną
 • basen szkolny
 • własną kuchnię i stołówkę szkolną
 • zielone mini boisko szkolne 20m x 14m x 5m
 • zielony teren rekreacyjny
 • bibliotekę szkolną

Każda sala lekcyjna wyposażona jest w najnowsze technologie IT.

Sala gimnastyczna

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, zaprojektowaną do zajęć wychowania fizycznego: siatkówka, koszykówka, piłka halowa, akrobatyka, karate. Sala wyposażona jest w profesjonalne nagłośnienie dla imprez okolicznościowych. Wszystkie urządzenia sportowe: kosze, bramki, drabinki i inne posiadają odpowiednie atesty. Jesionowy parkiet ułożony został na stelażach zapewniających amortyzację ćwiczącym. Cały system podłogi posiada atest.

Monitoring wizyjny

Teren szkoły jest monitorowany przez 40 kamer cyfrowych, zlokalizowanych na zewnątrz budynku, korytarzach szkolnych, stołówce, świetlicach, sali gimnastycznej i w hali basenowej. Obraz z kamer jest automatycznie zapisywany i kasowany po 10 dniach. Kamery pomagają w obserwacji całego terenu „na żywo” co znacząco podnosi bezpieczeństwo dzieci. Osoby postronne nie mają możliwości wejścia na teren obiektu niezauważone. Sale lekcyjne nie są objęte monitoringiem.

Basen szkolny | Europejczyk SwimmingPool

Nasz basen szkolny, którego woda jest uzdatniana metodą POLA, został specjalnie zaprojektowany do nauki i doskonalenia umiejętności pływania. Przebieralnie, natryski i toalety zostały zaprojektowane w sposób tradycyjny – oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Głębokość basenu wynosi od 0.8 m do 1.6 m przez co początkujący uczniowie mogą bezstresowo oswajać się z wodą. Temperatura wody 28.5- 29.0 stopnia C natomiast temperatura powietrza wynosi 31 – 32 st.C. W ramach zajęć wychowania fizycznego nasi uczniowie raz w tygodniu doskonalą umiejętność pływania. Prowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów trenujących pływanie lub pływających rekreacyjnie. Zachęcamy również Rodziców do korzystania z dobrodziejstw basenu. Nie wszyscy wiemy, że pływanie to najzdrowsza dyscyplina sportu, podnosząca sprawność fizyczną każdego bez względu na wiek i kondycję. Nowoczesna centrala z odzyskiem ciepła zapewnia doskonałą wentylację hali basenowej.

Te wszystkie rozwiązania sprawiają, że nie czujemy typowego dla basenów zapachu, a powietrze w hali jest suche i ciepłe.

Bardzo zwracamy uwagę na higienę, wszyscy obowiązkowo muszą się spłukać przed wejściem do wody i zanurzyć stopy w brodziku. Woda w naszych brodzikach jest codziennie wymieniana i filtrowana. O czystość na basenie dba firma sprzątająca, z którą podpisaliśmy umowę.

Woda w basenie jest systematycznie badana przez autoryzowane stacje i jest kontrolowana przez Sanepid. Wyniki badań można znaleźć na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed wejściem do basenu oraz na stronie internetowej w zakładce Strefa dla Rodziców.

W okresie wakacyjnym wymieniamy całkowicie wodę w basenie a niecka i urządzenia instalacji są myte i dezynfekowane. Basen został oddany do użytku w październiku 2016 r.

Mini boisko sportowe 20m x 14m

Na placu szkolnym znajduje się wielofunkcyjne, zielone mini boisko sportowo-rekreacyjne. Specjalnie przygotowana nawierzchnia boiska wyłożona jest naturalną trawą sportową. Zainstalowane są atestowane bramki 2m x 3m i piłkochwyty.

Kuchnia szkolna

Nasi uczniowie korzystają z całodziennego wyżywienia przygotowywanego w naszej kuchni szkolnej. Drugie śniadanie, obiad i podwieczorek wydawane są zgodnie z przepisami HAACAP. Większość potraw obiadowych przyrządzana jest w piecu konwekcyjno-parowym, co sprawia, że potrawy są zdrowe i smaczne. Wyszukujemy zdrowe produkty do przygotowywania posiłków. Nasze kucharki nie tylko gotują ale także pieką pyszne i zdrowe ciasta i drożdżówki, przygotowują własne desery i napoje.

Parking

Dysponujemy oznakowanym parkingiem szkolnym. Cały teren parkingu jest monitorowany. Prosimy o parkowanie tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Baza sportowa

Basen

 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest szkołą, w której:
 • Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w programie edukacji dwujęzycznej i Statucie Szkoły.
 • Wspieramy i rozwijamy sferę intelektualną i fizyczną oraz postawę moralną i społeczną naszych Uczniów.
 • Motywujemy do pogłębiania wiedzy w języku polskim i angielskim.
 • Rozbudzamy językową ciekawość, tak aby komunikacja w języku angielskim stała się swobodna i nie stwarzała barier w porozumiewaniu się
 • Przygotowujemy do nauki w kolejnych etapach edukacji.
 • Dostrzegamy pasje Uczniów i motywujemy do ich realizacji.
 • Odkrywamy talenty i stwarzamy warunki do ich rozwoju.
 • Uczymy, że pracą i zaangażowaniem zdobywa się wiedzę i uznanie, a nauka może sprawiać radość.
 • Wychowujemy człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Uczymy wyrażania wszystkich emocji w sposób właściwy, nie sprawiający nikomu bólu i cierpienia.
 • Kształtujemy prawidłowe relacje, współpracę i współdziałanie pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i wszystkimi pracownikami placówki.
 • Tworzymy własną historię i tradycje szkoły, kształtujemy ceremoniał szkolny.
 • Wychowujemy młodego człowieka w duchu patriotyzmu, ucząc szacunku do polskiej tradycji, historii i kultury.
 • Wychowujemy zarówno młodego patriotę lokalnego jak i obywatela świata.
 • Uczymy, że wiara we własne siły, umiejętności i zdobytą wiedzę daje pewność siebie, która otwiera drzwi do współczesnego świata.