religia

Ukończyłem kolegium teologiczne KUL oraz kulturoznawstwo UMCS. Posiadam również wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki. Na co dzień realizuję się jako mąż i ojciec. W pracy bliska jest mi duchowość św. Franciszka z Asyżu, zwłaszcza jego myśl: „Bóg jest radością, dlatego przed swój dom wystawił słońce”.