Ze szkolnictwem jestem związana od 2006r.
Moją misją w zawodzie psychologa w szkole jest przyczynić się do tego, by młodzi ludzie pozostawali w zgodzie ze sobą, doświadczali radości i wewnętrznej mocy oraz zaufania do siebie i świata. Ważne jest dla mnie, by potrafili dokonywać spójnych ze sobą i odpowiedzialnych wyborów.