przyroda, biologia

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego: kierunek Ochrona
Środowiska z uprawnieniami do nauczania przedmiotów biologia i
przyroda.

Stawiam na ciągły rozwój, by być specjalistą w swojej dziedzinie oraz
autorytetem dla swoich uczniów.

Bardzo lubię zwierzęta oraz kontakt z naturą, dlatego praca jako
nauczyciel biologii w szkole jest dla mnie pasją samą w sobie.

Wolny czas poświęcam na pielęgnacji swojego ogrodu. Przyjemność
sprawia mi opieka nad moimi trzema kotami i psem.