matematyka, informatyka, robotyka

 

Ukończyłam kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W mojej pracy staram się pokazywać uczniom, że matematyka nie musi być nudnym schematem do nauczenia na pamięć – prezentuję różne sposoby rozwiązywania zadań, wykorzystuję na lekcji pomoce takie jak: obrazkowe notatki (sketchnotki) oraz gry matematyczne (np. stacje zadaniowe).

Moim hobby jest wszystko, co związane jest z roślinami domowymi – od ziemi, osłonek, doniczek po uprawę unikatowych odmian roślin. W wolnym czasie zajmuję się gotowaniem i pieczeniem słodkości.