Nasz Zespół

język angielski, chemia, koordynator merytoryczny edukacji dwujęzycznej


Beata Kowalska, dyrektor szkoły
więcej

pedagog, wychowawca klasy VIIA, klasy IB


Alicja Czop, z-ca dyrektora szkoły
więcej

administracja szkoły


Agnieszka Śmietanka, dyrektor ds. administracyjnych
więcej

język angielski, nowoczesne technologie w edukacji


Robert Kowalski, organ prowadzący
więcej
edukacja wczesnoszkolna, logopeda


Agata Nalewajek, wychowawca klasy IA
więcej

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie


Ewa Kozioł, wychowawca klasy II
więcej

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta behawioralny,


Beata Rymarczyk, wychowawca klasy III
więcej

język angielski, Maths, Science


Anna Paul, wychowawca klasy IV
więcej
język polski


Małgorzata Kozioł, wychowawca klasy V
więcej

matematyka, informatyka, robotyka


Karolina Bucior, wychowawca klasy VI
więcej
matematyka


Karolina Gaponiuk, wychowawca klasy VIIB
więcej

j.polski, j.rosyjski, historia, bibliotekarz


Wioleta Warszawska, wychowawca klasy VIII
więcej

przyroda, biologia


Izabela Kias
więcej

fizyka, informatyka, technika


Marcin Smolira
więcej

chemia, EDB


Justyna Świstek
więcej

Integrated Studies, Literature, British and American Culture


Katarzyna Gabrielsen
więcej

język angielski, edukacja wczesnoszkolna w jęz. angielskim


Justyna Warowna
więcej

język hiszpański


Izabela Abramczuk
więcej

historia, geografia, wos


Marcin Hetman
więcej

język angielski


Magdalena Łaba
więcej

muzyka, plastyka


Mariusz Gajosz
więcej

religia


Grzegorz Stręciwilk
więcej

wychowanie fizyczne instruktor pływania


Mirosław Garbacz
więcej

wychowanie fizyczne instruktor pływania


Patryk Lipski
więcej

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy


Ewa Dziachan
więcej

nauczyciel świetlicy


Iwona Suchecka
więcej

Native speaker, Maths, Social Studies


Christopher Naylor
więcej

pracownik obsługi


Janina Tupaj
więcej

konserwator


Roman Śmietanka
więcej

psycholog


Inga Borska
więcej

język angielski, Social Studies, Maths


Marzena Miziuk- Rzęzawa, zwolnienie ciągłe
więcej