muzyka, plastyka

Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (muzyka), a następnie – na tej samej uczelni – podyplomowe studia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć sztuka.

Nauczaniem zajmuję się od 1998 roku, a pierwsze kroki w edukacji stawiałem w szkole muzycznej, udzielając lekcji gry na fortepianie. W pracy z dziećmi i młodzieżą staram się rozwijać ich indywidualne zainteresowania i pasje artystyczne.

Wolny czas spędzam na górskich szlakach, ewentualnie w towarzystwie dobrej książki.