muzyka i plastyka

Ukończył studia na IWA UMCS Od 2003 roku prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi i młodzieżą. Posiada wiele sukcesów w prowadzeniu zespołów oraz solistów. Laureat wielu nagród za pracę dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą.
Od 2008 działa na gruncie fotografii, uczestniczył w wielu wydarzeniach i projektach fotograficznych na terenie kraju i za granicą. Prowadzi warsztaty fotografii wielkoformatowej od 2010r.