język polski, wychowawca klasy V

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Posiadam doświadczenie w nauczeniu dzieci i młodzieży. Bardzo ważna jest dla mnie życzliwa i przyjazna atmosfera na lekcjach, a także współpraca z rodzicami.

Jestem osobą uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do otoczenia.

W wolnym czasie lubię czytać książki, rozwiązywać krzyżówki, grać w gry planszowe i piec ciasta. Moje zainteresowania to muzyka i śpiew.