Klasy 6 uczestniczyły w wyjątkowej lekcji historii, na której zaproszony gość przedstawił uzbrojenie husarza oraz rodzaje broni używanych w XVII wieku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zajęcia były okazją do przeniesienia się w czasie i spowodowały wiele uśmiechów na twarzach uczniów.