Dziękujemy wszystkim klasom za przedstawienie całej społeczności szkolnej znaczenia wartości: prawdy, piękna, dobra. Niech te wartości towarzyszą nam w czasie Świąt Bożego Narodzenia.