język angielski, nowoczesne technologie w edukacji

Kwalifikacje zawodowe: filologia angielska, dydaktyka chemii, studia podyplomowe – „Multimedia, kultura, nowe horyzonty w nauczaniu języka angielskiego ”.

Koncepcja prowadzenia działalności oświatowej o profilu językowym zrodziła się w czasie mojego kilkuletniego pobytu w USA.

Jestem nauczycielem języka angielskiego od 1999 r. Od 2001 roku prowadzę Szkołę Języka Angielskiego Albion.

W 2011 roku otworzyłem Przedszkole Dwujęzyczne Mały Europejczyk
a rok później Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Europejczyk.