Przed weekendem majowym uczniowie klas 4-5 przy wsparciu koła wokalnego przygotowali apel z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Przypomnieli całej społeczności szkolnej o rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie Konstytucji. Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Dziękujemy!