Nasi trzecioklasiści uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których dowiedzieli się, na czym polega działalność misyjna Kościoła oraz czym charakteryzuje się praca misjonarzy. Uwieńczeniem warsztatów była wizyta w muzeum, prowadzonym przez Siostry Misjonarki Maryi. Uczniowie mieli tam okazję obejrzeć setki eksponatów przywiezionych z krajów, gdzie posługują Siostry. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość założenia ubrań mieszkańców krajów misyjnych.