Ciekawostki o kotach przybliżył naszym uczniom dr Jacek Chobotow – pracownik Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękujemy!