Dziękujemy Zespołowi Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej w Lublinie za piękny występ.